متن مداحی سپری شد چه روزای خوبی با تو

سپری شد چه روزای خوبی با تو جواد مقدم

جواد مقدم
 مداحی جدید کربلایی جواد مقدم ایام فاطمیه دوم 1399/10/26 هیئت بین الحرمین طهران متن مداحی سپری شد چه روزای خوبی با تو جواد مقدم سپری شد چه روزای خوبی با تو کی میتونه واسه من پر کنه جاتو عزیزم حرفی بزن این دم آخر بزار بهش بشنوم یه بار دیگه صداتو افتادی پشت در...

سپری شد چه روزای خوبی با تو حاج احمد واعظی

حاج احمد واعظی
 مداحی جدید حاج احمد واعظی ایام فاطمیه دیماه 1399 هیئت ام المصائب س بابل متن مداحی سپری شد چه روزای خوبی با تو حاج احمد واعظی سپری شد چه روزای خوبی با تو کی میتونه واسه من پر کنه جاتو عزیزم حرفی بزن این دم آخر بزار بهش بشنوم یه بار دیگه صداتو افتادی پشت در بیچاره...