متن در مخزن لایموت دردانه علی است

در مخزن لایموت دردانه علی است جواد مقدم

کربلایی جواد مقدم
  مداحی جدید کربلایی جواد مقدم شب 20 رمضان 1400 هیات بین الحرمین طهران شهادت امام علی علیه السلام  متن مداحی در مخزن لایموت دردانه علی است جواد مقدم در مخزن لایموت دردانه علی است در کون و مکان امیر فرزانه علی است در کعبه ظهور کرد تا بر همه کس معلوم شود که صاحب...