مانده بر بام جسم بی کفنت

مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب شهادت امام جواد شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
دانلود مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب شهادت امام جواد شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷مانده بر بام جسم بی کفنت مرغا ناله زن به گرد تنت - سید مجید بنی فاطمه شب شهادت امام جواد مرداد ۹۷ - روضه دلنشینبنده ام بنده ی ولای توام عاشق صحن با صفای توام - سید مجید بنی فاطمه شب شهادت امام جواد مرداد ۹۷ - روضه...