ماكسيما

درگيري مسلحانه در اصفهان + عكس (+۱۸)

درگيري مسلحانه در اصفهان
دقایقی بعد از درگیری مسلحانه در اصفهان / درگیری مسلحانه و کشف ۷۰۰ کیلو مواد مخدر - اصفهان