طلاق نفیسه روشن از همسرش

آیا خبر طلاق نفیسه روشن صحت دارد؟

نفیسه روشن
یک نت ـ واکنش نفیسه روشن به خبر طلاقشحواشی پیرامون زندگی هنرمندان تمامی ندارد و هر روز حواشی جدیدی از هنرمندان به گوش میرسد که با واکنش های شدید این چهره های کشورمان همراه است. انتشار خبر جدایی نفیسه روشن از همسرش تا جایی پیش رفت که این هنرمند کشورمان با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش به این خبر...