شهید مصطفی صدر زاده

(عکس) داداش گلم تک خوری ممنوع

شهید-مصطفی-صدر زاده
یک نت ـ شهید مصطفی صدر زاده با نام جهادی سید ابراهیم که برای دفاع از حرم حضرت زینب(س) یار و دیار را گذاشت و هجرت کرد به سرزمین شام، سرانجام در عملیات «محرم» و در حال مبارزه با تروریست های تکفیری به شهادت رسید.مصطفی که دو فرزند از خود به یادگار گذاشته است در زمان شهادت گردان عمار تیپ...