شعر ولادت امام هادی

مولودی جدید میلاد امام هادی پناهیان

میلاد امام هادی
گلچین مولودی جدید میلاد امام هادی پناهیان

اشعار میلاد امام هادی (ع)

 میلاد امام هادی
اشعار و مدایح ولادت امام علی النقی الهادی (ع)سرود ولادت امام هادی علیه السلامرزق دل ما شده سرور و شادیمبارکه ولادتِ حضرتِ هادیدل بی نگاهش نمیگیره مرادیمبارکه ولادتِ حضرتِ هادینام خدایی ات شده ذکر مناجات همه یا مولاناخوش آمدی ای پسرِ شیر خدا و فا‌طمه یا مولانامولا مولا علی بن محمد...اومده دنیا...

مولودی جدید میلاد امام هادی سید مجید بنی فاطمه

 سید مجید بنی فاطمه
گلچین مدیحه و مولودی میلاد امام هادیحاج سید مجید بنی فاطمه – گلچین میلاد امام هادی

مولودی جدید میلاد امام هادی سید مهدی میرداماد

سید مهدی میرداماد
گلچین مدیحه و مولودی میلاد امام هادیحاج سید مهدی میرداماد – گلچین میلاد امام هادی

مولودی جدید میلاد امام هادی محمدرضا طاهری

محمدرضا طاهری
گلچین مدیحه و مولودی میلاد امام هادیحاج محمدرضا طاهری – گلچین میلاد امام هادی

مولودی جدید میلاد امام هادی حاج حسن خلج

حاج حسن خلج
گلچین مدیحه و مولودی میلاد امام هادیحاج حسن خلج – گلچین میلاد امام هادی