شب هفتم محرم ۹۷ سید رضا نریمانی

عجب عکس ضریحی دلارو میکنه جذب سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج  عجب عکس ضریحی دلارو میکنه جذب   من عاشق شدم انگار اذا زلزلة القلب

دیدی سرِ پیری چه عصامو زمین زدن سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج دیدی سرِ پیری چه عصامو زمین زدن    پیش روی چشمات مصطفامو زمین زدن

میزنم من دست بر هم میزنی تو دست و پا حیدر کرببلا حیدر کرببلا سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج میزنم من دست بر هم میزنی تو دست و پا    حیدر کرببلا حیدر کرببلا 

جرعه جرعه تشنه شهادتمو تشنه ام به خون خصم آل علی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج جرعه جرعه تشنه شهادتمو   تشنه ام به خون خصم آل علی

پاشو علی اکبرم قلب من آروم بگیره سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج پاشو علی اکبرم   قلب من آروم بگیره  

من که یه روزی میمیرم من که یه روزی خاک میشم سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج من که یه روزی میمیرم     من که یه روزی خاک میشم

لشکر کوفه و شام ایستاده به تماشای شه و شهزاده سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب هفتم محرم۹۷ اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لشکر کوفه و شام ایستاده       به تماشای شه و شهزاده