شب اول محرم سيد مهدی ميرداماد

باز به چشمم افق صحنه کرببلاس سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

 سيد مهدی ميرداماد
 باز به چشمم افق صحنه کرببلاس _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

سلام یاسین به ماه روی بر نیزه ها سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

 سيد مهدی ميرداماد
 سلام یاسین به ماه روی بر نیزه ها _ نوحه سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

بسم الله بسم الله لبیک یا ثار الله سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

 سيد مهدی ميرداماد
بسم الله بسم الله لبیک یا ثار الله _ زمینه سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

شانه های زخمیش را هیچکس باور نداشت سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

 سيد مهدی ميرداماد
شانه های زخمیش را هیچکس باور نداشت _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

سلام هلال ماه غم سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

 سيد مهدی ميرداماد
 سلام هلال ماه غم _ مناجات سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

علی الحسین نوحوا سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

سيد مهدی ميرداماد
علی الحسین نوحوا _ شور سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

سراپا به شور و نواییم سيد مهدی ميرداماد شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

 سيد مهدی ميرداماد
 سراپا به شور و نواییم _ واحد سيد مهدی ميرداماد مداحی شب اول محرم ۹۶/۰۶/۳۰

مداحی شب اول محرم ۹۶ سيد مهدی ميرداماد

سيد مهدی  ميرداماد
دانلود مداحي شب اول محرم ۹۶ سيد مهدی میرداماد فايل کامل مراسم شب اول محرم ۹۶ سيد مهدی میرداماد به زودی بر روی سايت قرار می گيرد.