سید مجید بنی فاطمه

دل و دلدارم یار وفا دارم سید مجید بنی فاطمه میلاد امام زمان فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام زمان (عج) شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هیات ریحانة الحسین (ع) تهران   دل و دلدارم یار وفا دارممیدونی دلم اسیر قدمت خیلی دوست دارممستیم امشب میگذره بازم از هماومد تکرار علی و محمدمیمونه دل پای تو بی برو برگردهمه جا بار توام همه جا پای منیتو...

اگر بیای دنیا رو به پات میریزم سید مجید بنی فاطمه میلاد امام زمان فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام زمان (عج) شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هیات ریحانة الحسین (ع) تهران   اگر بیای دنیا رو به پات میریزماگه بیای دیگه تموم میشه پاییزمیه روز میایی سامون میدی این دنیارویه روز میایی کاش ببینم اون روزهارویه روز میایی یه روز میاییدلتنگتم عزیز جوونم...

بی تو هوای زمونه سرده باغ آرزوها زرده سید مجید بنی فاطمه میلاد امام زمان فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام زمان (عج) شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هیات ریحانة الحسین (ع) تهران  بی تو هوای زمونه سردهباغ آرزوها زردهدلا پر غصه و درده پر دردهبا تو هوای شبم مهتابهدلا میون سردابهروزی همه می نابهآقا بیا که روز و شبم تارهببین فلک روی سرم آوارهبیا اباصالح یامهدی...

برمیگرده گل بهار سر میشه آخر انتظار سید مجید بنی فاطمه میلاد امام زمان فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام زمان (عج) شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هیات ریحانة الحسین (ع) تهران  برمیگرده گل بهارسر میشه آخر انتظاربر میگرده آخر یه روز سر قراررسوا میشه دل خراببرمیگرده ابوتراببرمیگرده با تیغ ذوالفقاربیا بیا معجزه کن بگو اب المهدی تا زنده شمبیا که من دولت...

سینه سی سینایه دیر سید مجید بنی فاطمه میلاد امام زمان فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام زمان (عج) شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ هیات ریحانة الحسین (ع) تهران   سینه سی سینایه دیرقامتی طوبایه دَیَریاریمیزین بیر نفسیعمره مسیحایه دَیَرفاطمه نین اوغلودوبو بیر توکی دنیایه دیر

مولودی امام زمان سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
گلچین مولودی میلاد امام زمان (عج) با صدای حاج سید مجید بنی فاطمه

مولودی حضرت علی اکبر سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه
کلچین مولودی ولادت حضرت علی اکبر (ع) حاج سید مجید بنی فاطمه

تو آغوش اربابه آروم میخوابه سید مجید بنی فاطمه میلاد امام سجاد فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام سجاد (ع) چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸   تو آغوش اربابه آروم میخوابهدنیا پای دیدن آقا بی تابهسلام نور عبادت سلام کوه شهامتسلام حضرت سجاد راه سعادتجلوه ی خدا از راه اومددلبر حسین از ماه اومدزندگی ثارالله اومدزین العابدین آقام زین العابدین...

به به از این حسن خداوندی سید مجید بنی فاطمه میلاد امام سجاد فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام سجاد (ع) چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸   به به از این حسن خداوندیجانم چه بابایی چه فرزندیجانم چه دستایی چه چشمایی چه لبخندی

دل من مست مست مست یا حسین یا مولانه سید مجید بنی فاطمه میلاد امام سجاد فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام سجاد (ع) چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸   دل من مست مست مست یا حسین یا مولانهبه کسی جز تو دل نبسته یا حسین یا مولانهمیگم اسم تورو پیوسته یا حسین یا مولانهصدای عاشقای خسته یا حسین یا مولانههمه عمر بر ندارم سر از این خمار مستیکه هنوز من نبودم...

سبز شد زمین و زمان جون گرفته سید مجید بنی فاطمه میلاد امام سجاد فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد امام سجاد (ع) چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸   سبز شد زمین و زمان جون گرفتهخوش بحال دل خراب من که سامون گرفته

به به از این حسن خداوندی سید مجید بنی فاطمه میلاد حضرت ابوالفضل العباس فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ هیات مکتب الزهرا (س) تهران   به به از این حسن خداوندیجانم چه بابایی چه فرزندیجانم چه دستایی چه چشمایی چه لبخندیابلفضلی دلمو زدم بنامتابلفضلی شدم عاشق مرامتابلفضلی میدونی چقدر میخوامتسودا زده...

نیمه شب و داره صدا میاد سید مجید بنی فاطمه میلاد حضرت ابوالفضل العباس فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ هیات مکتب الزهرا (س) تهران   نیمه شب و داره صدا میادصدای لالایی فاطمهزهرا نشسته کنار گهوارهبرای پسرش داره زمزمه

دست خودم نیست اگه بی تابم سید مجید بنی فاطمه میلاد حضرت ابوالفضل العباس فروردین ۹۸

سید مجید بنی فاطمه
مولودی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ هیات مکتب الزهرا (س) تهران  دست خودم نیست اگه بی تابمدست خودم نیست تشنه آبمدست خودم نیست این شبا مستم مست اربابمنفس میکشم هر جا هوای تو باشهکرمی می کنه هر کی گدای تو باشهسرم می ارزه وقتی تو پای تو...

صفحه‌ها