سید رضا نریمانی شب عاشورا

لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج لطفی که کرده ای تو به من    مادرم نکرد

نمیگم یه روز ولی مثل حر و حبیب ولی میمیرم برات سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج نمیگم یه روز ولی مثل حر و حبیب ولی میمیرم برات     نمیگم شهید یا اینکه غریب ولی میمیرم برات

می کشند هر کجا میرسه صدای یاعلی انتقم منتقم العجل بگو یه یاعلی سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج می کشند هر کجا میرسه صدای یاعلی   انتقم منتقم العجل بگو یه یاعلی 

توی چشام روی دلم بهونه پاشید اشکام مثل بارون شد و روی گونه پاشید سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج توی چشام روی دلم بهونه پاشید   اشکام مثل بارون شد و روی گونه پاشید

این روضه ماست رضوان حسین جبریل امین دربان حسین سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج این روضه ماست رضوان حسین   جبریل امین دربان حسین

می بینی فاطمه رسم این دنیارو دوباره تقسیم می کنیم کارارو سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج می بینی فاطمه رسم این دنیارو   دوباره تقسیم می کنیم کارارو

بیا خواهرم که شب آخر اومد روزای باهم بودن ما سر اومد سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج بیا خواهرم که شب آخر اومد    روزای باهم بودن ما سر اومد

پسرم غیر من و تو الان هیچ مردی تو خیمه ها نیست سید رضا نریمانی

سید رضا نریمانی
مداحی جدید کربلایی سید رضا نریمانی  شب دهم محرم۹۷ شب عاشورا اصفهان،خیابان کمال اسماعیل ،خیابان پاسدارن،حسینیه شهدای بسیج پسرم غیر من و تو الان     هیچ مردی تو خیمه ها نیست