سيد مهدی ميرداماد محرم ۹۶

با دیدن آب گریه میکردی تو سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد ۹۶/۰۷/۲۳

سيد مهدی میرداماد
با دیدن آب گریه میکردی تو _ شور سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد ۹۶/۰۷/۲۳

جلوی چشام سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد ۹۶/۰۷/۲۳

سيد مهدی میرداماد
جلوی چشام _ زمینه سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد ۹۶/۰۷/۲۳

امون ای دل ای دل سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد ۹۶/۰۷/۲۳

سيد مهدی میرداماد
امون ای دل ای دل _ زمینه سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد ۹۶/۰۷/۲۳

امشب گرفته دعام راهی عرش خدام سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

سيد مهدی ميرداماد
امشب گرفته دعام راهی عرش خدام _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

با لبان تشنه آن ساعت که افتادی سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد مهدی ميرداماد
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

شب آخری چه زود میگذره سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

 سيد مهدی ميرداماد
شب آخری چه زود میگذره _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

بمیرم برات عزیز مادر زینب سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد مهدی ميرداماد
بمیرم برات عزیز مادر زینب _ زمینه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

وداع حضرت سیدالشهدا سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد مهدی ميرداماد
وداع حضرت سیدالشهدا _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

شبی که آب فرات آتش فروزان بود سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

 سيد مهدی ميرداماد
شبی که آب فرات آتش فروزان بود _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

دردیه که گفتنی نیست سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد مهدی ميرداماد
دردیه که گفتنی نیست _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

با پرچم روضت آقا عمریه که مانوسم من سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد مهدی ميرداماد
با پرچم روضت آقا عمریه که مانوسم من _ شور سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

شیر بی باک علی رفت به میدان سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد مهدی ميرداماد
شیر بی باک علی رفت به میدان _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

ای ساقی لب تشنگان سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد مهدی ميرداماد
ای ساقی لب تشنگان _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سلام یاسین به ماه روی بر نیزه ها سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد مهدی ميرداماد
سلام یاسین به ماه روی بر نیزه ها سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

صفحه‌ها