زمان و مکان تشییع عبدالکریم موسوی اردبیلی

آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی درگذشت چهارشنبه ۳ آذر ۹۵

عبدالکریم موسوی اردبیلی
یک نت ـ آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی درگذشت چهارشنبه ۳ آذر ۹۵آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی که بدلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، لحظاتی قبل دار فانی را وداع گفت.آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید، متولد سال ۱۳۰۴ در اردبیل بود که پس از شهادت آیت‌الله...