روضه حیدر خمسه

من بدی کردم اما تو مرا بد نزنی حاج حیدر خمسه رمضان 98

حاج حیدر خمسه
مداحی جدید حاج حیدر خمسه شب دهم رمضان شب وفات حضرت خدیجه (س) چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت احرارالحسین (ع)     من بدی کردم اما تو مرا بد نزنیبعد یک عمر که این بنده ات آمد نزنیبا همین روی سیاهش به تو رو زد نزنیروی پیشانی او مهر نیاید نزنیباز کن بنده اسیری ز گرفتاری راشامل...