رفیقام یکی یکی رفتن و من تنها موندم

اربعین قسمت خوبات شد و من جا موندم مجتبی رمضانی دهه اول صفر ۹۷ ویژه جاماندگان اربعین

مجتبی رمضانی
مداحی جدید حاج مجتبی رمضانی دهه اول صفر ۱۳۹۷ ویژه جاماندگان اربعین   اربعین قسمت خوبات شد و من جا موندمرفیقام یکی یکی رفتن و من تنها موندممن که کم نزاشتم این محرمی برا غمتیه ماهه آواره ام تو ماتم محرمتآقا من پیرهن مشکی یه ماهه که تنمهخش داره صدام دلیلشم حسین گفتنمهچی میشد منم صدا...