رضایت خانواده

چطور رضایت مادر را برای ازدواج جلب کنم ؟

ازدواج
یک نت ـ چگونه رضایت مادرم را برای ازدواج جلب کنم؟  پاسخ:حدود ۷-۸ ماه هست که با آقایی آشنا شدم که ۲۹ سال دارد. الآن بیشتر از یک ماه می شود که اجازه می خواهد بیاید خواستگاری ولی پدر و مادر من قبول نمی کنند.از اینکه رضایت خانواده در هر صورتی و حالتی برای شما مهم است بسیار خرسندیم قطعا رضایت...