دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨

به سمت گودال از خیمه دویدم من امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸

 امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸ به سمت گودال از خیمه دویدم من شمر جلوتر بود دیر رسیدم من  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ ...

تو خیلی وقته زندگیمه امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸

 امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  تو خیلی وقته زندگیمه تو خیلی خاطرت عزیزه  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی شب...

شب بارونه صورتم خیسه امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸

 امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  شب بارونه صورتم خیسه یکی این حال منو بنویسه  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی...

ای پریشان زینب ای پریشان زینب امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸

 امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸ ای پریشان زینب ای پریشان زینب  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی شب شب دهم عاشورا...

رو خاک داغ صحرایی امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸

 امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸ رو خاک داغ صحرایی لب تشنه اما دریایی  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی شب شب دهم...

زمانه دستخوش ظلم های بارز شد امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸

امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم ۹۸
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸ زمانه دستخوش ظلم های بارز شد برای جایزه قتل حسین جایز شد  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ ...

روضه شام غریبان امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم 98

 امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم 98
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب یازدهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  روضه شام غریبان تو که افسرده حال و چون نه نال  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی...

منو نزار تنها میون این حرم امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  منو نزار تنها میون این حرم  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی شب شب دهم عاشورا محرم...

ای جانا ای جانا ای جانا امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  ای جانا ای جانا ای جانا ای یارا ای یارا ای یارا  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود مداحی...

هزار و چهارصد ساله تو قتلگاه افتاده امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  هزار و چهارصد ساله تو قتلگاه افتاده هنوز به اون نیزه غریبی تکیه داده  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام...

دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  دلم به یاد حرم تا کربلا راهیه میخونه تو قتلگاه زیارت ناحیه  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ ...

نیمه جان در دست قاتل دیده ای امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  نیمه جان در دست قاتل دیده ای کندن پر را ز بسمل دیده ای  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود...

تو لب تشنه بودی و آبی ندادن امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸  تو لب تشنه بودی و آبی ندادن به جز تیر و نیزه جوابی ندادن  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ ...

کجایی که شب غم آخر اومد امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98

امیر کرمانشاهی شب دهم عاشورا محرم 98
  مداحی جدید حاج امیر کرمانشاهی شب دهم محرم۹۸ هیئت انصارالحجّة (عـج) شهریور ۱۳۹۸ کجایی که شب غم آخر اومد ببین آه دو بیتی هم در اومد  همچنین دانلود کنید : مداحی دهه محرم ۹۸ امیر کرمانشاهی  جدیدترین مداحی های امیر کرمانشاهی  دهه اول محرم الحرام ۱٣٩٨ دانلود...

صفحه‌ها