دانلود سرود امام رضا

ای جان یا ابالحسن جانان یا ابالحسن حسین طاهری میلاد امام رضا تیر 98

حسین طاهری
 مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری ویژه میلاد امام رضا (ع) حسینیه فاطمة الزهرا (س) شنبه 22 تیر ماه 1398 ای جان یا ابالحسن جانان یا ابالحسن من هستم رعیت السلطان اباالحسن هوایی میشه دلم تا اسم آقام میاد به شوق زیارتت میام تا باب الجواد تویی تو که ضامن...

تو صدای نقاره ها توی نگاه آهوها محمدرضا طاهری میلاد امام رضا تیر 98

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری ویژه میلاد امام رضا (ع) حسینیه فاطمة الزهرا (س) شنبه 22 تیر ماه 1398   تو صدای نقاره هاتوی نگاه آهوهادیدم مهربونیتواز دلای رها شدهاز گره های وا شدهمی پرسم نشونیتویا غریب الغربا امام رضایا معین الضعفا امام رضا 

مژده مژده ای عاشقان محمدرضا طاهری میلاد امام رضا تیر 98

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری ویژه میلاد امام رضا (ع) حسینیه فاطمة الزهرا (س) شنبه 22 تیر ماه 1398   مژده مژده ای عاشقان بوی بهاران آمدهماه زمین و آسمان شاه خراسان آمده

ای شاه خراسان رضا حضرت جانان رضا محمدرضا طاهری میلاد امام رضا تیر 98

محمدرضا طاهری
مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری ویژه میلاد امام رضا (ع) حسینیه فاطمة الزهرا (س) شنبه 22 تیر ماه 1398   ای شاه خراسان رضاحضرت جانان رضاای تو ولی نعمت همه مردم ایران رضا

ای حضرت معشوق ای حضرت دلدار حسین طاهری میلاد امام رضا تیر 98

حسین طاهری
 مولودی جدید حاج محمدرضا طاهری و کربلایی حسین طاهری ویژه میلاد امام رضا (ع) حسینیه فاطمة الزهرا (س) شنبه 22 تیر ماه 1398 ای حضرت معشوق ای حضرت دلدار ای حاکم مطلق  یا حیدر کرار

با پر و بال عاشقی می پرم من محمود کریمی میلاد امام رضا تیر 98

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه 22 تیر ماه 1398   با پر و بال عاشقی می پرم منتو آسمونا به هوای حرم منحرم تو حرم علی تو مشهدبا تو زائر نجف حیدرمماه هشتم مصطفیماه هفتم مرتضیپاره ی تن فاطمهیا ابالحسن الرضاموی تو دام دل دیونمهروی تو روی...

ای ماه آسمونا و زمین محمود کریمی میلاد امام رضا تیر 98

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه 22 تیر ماه 1398   ای ماه آسمونا و زمینشمس و شموس قبله یقینبا اون چشای چشمه چشمه رآفتتاسیر لطف چشمات ببینمنه سلطان یا رضامنه جانان یا رضاسنه قربان یا رضامظهر خاص مظهر العجایبای شرف الشمس علی ابن ابی...

ایران تحت فرامین علی است محمود کریمی میلاد امام رضا تیر 98

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه 22 تیر ماه 1398   ایران تحت فرامین علی استایران عزت آئین علی استسلطان در همه دهر رضاستایران عرصه شاهین علیستمشهد دُر شرف دنیاستمشهد دُر صدف زهراستایران خاک کف پای عشقمشهد دُر نجف مولاستشمس الشموس

تا خداوندان شمایید و گدایانیم ما محمود کریمی میلاد امام رضا تیر 98

محمود کریمی
مولودی جدید حاج محمود کریمی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه 22 تیر ماه 1398   تا خداوندان شمایید و گدایانیم مادر مسیر طوس آهوی بیابانیم ماپشت سقاخانه ات دنبال درمانیم ماسربلندیم و سرافزاریم و بارانیم مازیر دین گنبد شاه خراسانیم ما

مرغ دل امشب دوباره نغمه خونه سید رضا نریمانی میلاد امام رضا تیر 98

سید رضا نریمانی
مولودی جدید حاج سید رضا نریمانی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت فداییان حسین (ع) اصفهان پنجشنبه 20 تیر ماه 1398   مرغ دل امشب دوباره نغمه خونهدریای شوق از چشمای ما رونهپای شیدایی از امشب در میونهجشن شادی از زمین تا آسمونهپریشونم و میزنم دل به دریا به دریارسیده آروم و قرار همه...

السلامُ علی الشَمس آلِ طه سید رضا نریمانی میلاد امام رضا تیر 98

سید رضا نریمانی
مولودی جدید حاج سید رضا نریمانی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت فداییان حسین (ع) اصفهان پنجشنبه 20 تیر ماه 1398   السلامُ علی الشَمس آلِ طهبا امام رضا رقم خورد فال ماهاگل خوشبو فاطمه خوبه به از راه اومد ضامن آهو

حرم فقط حرم رضا کرم فقط کرم رضا سید رضا نریمانی میلاد امام رضا تیر 98

سید رضا نریمانی
مولودی جدید حاج سید رضا نریمانی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت فداییان حسین (ع) اصفهان پنجشنبه 20 تیر ماه 1398   حرم فقط حرم رضاکرم فقط کرم رضا

ساز دلم کوک با ترانه عشقت سید رضا نریمانی میلاد امام رضا تیر 98

سید رضا نریمانی
مولودی جدید حاج سید رضا نریمانی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت فداییان حسین (ع) اصفهان پنجشنبه 20 تیر ماه 1398   ساز دلم کوک با ترانه عشقتحال دلم خوبه با بهانه عشقتسلطان تولدت مبارک

بی تو خُشکم با تو دریا سید رضا نریمانی میلاد امام رضا تیر 98

سید رضا نریمانی
مولودی جدید حاج سید رضا نریمانی ویژه میلاد امام رضا (ع) هیئت فداییان حسین (ع) اصفهان پنجشنبه 20 تیر ماه 1398   بی تو خُشکم با تو دریابی تو هیچم با تو آقامیشه ضامنم بشی مگه من از آهو کمترممیدونم خودت میایی برای نفسای آخرم

صفحه‌ها