دانلود سخنرانی پناهیان

سخنرانی شب ۱۰ رمضان ۹۶ حجت الاسلام علیرضا پناهیان

علیرضا پناهیان
سخنرانی جدید ماه رمضان حجت الاسلام علیرضا پناهیان شب ۱۰رمضان یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶سخنرانی جدید شب ۱۰ رمضان ۹۶sokhanrani shabe 10 ramezan 96 panahyan

سخنرانی جدید رمضان حجت الاسلام پناهیان شب ۷ رمضان ۹۶

حجت الاسلام پناهیان
سخنرانی جدید رمضان حجت الاسلام علیرضا پناهیان شب ۷ رمضان ۹۶

سخنرانی جدید رمضان حجت الاسلام پناهیان

حجت الاسلام پناهیان
سخنرانی جدید ماه رمضان حجت الاسلام علیرضا پناهیان رمضان ۹۶سخنرانی جدید شب ۶ رمضان ۹۶