حميد عليمی

از وقتی که عشقم شدی از هر چی عشق بیخودی حمید علیمی

حمید علیمی
از وقتی که عشقم شدیاز هر چی عشق بیخودیدلسیرم دلسیرم حسیندورم خیلی دنیا زدهرحمی کن که حالم بدهدلگیرم دلگیرم حسینحمید علیمی

داره اربعین میاد دل من حرم میخواد حمید علیمی ۲ صفر ۹۶

حمید علیمی
مداحی جدید حمید علیمی ۲ صفر ۱۳۹۶ شهرستان ساوهداره اربعین میاد دل من حرم میخواد حمید علیمی ۲ صفر ۹۶ - شور زیبا

ببین چی اومده سرم چقدر آزار از اون گودال تا این بازار حمید علیمی شب اول صفر ۹۶

حمید علیمی
تو دلیل دم زدن و نفسم حمید علیمی ویژه پیاده روی اربعین - زمینه جدید صفر ۹۶امان از دل زینبببین چی اومده سرم چقدر آزار از اون گودال تا این بازارببین چی اومده سرم تو این کوفه شده دنیا سرم آوار

پیچیده در زمین چاووش آسمان حمید علیمی اربعین

حمید علیمی
تو دلیل دم زدن و نفسم حمید علیمی ویژه پیاده روی اربعین - زمینهپیچیده در زمین چاووش آسمانبازاین چه شورست یا صاحب الزمان

قافله شد تنها زینب و یک صحرا حمیدعلیمی اربعین

حمید علیمی
قافله شد تنها زینب و یک صحرا _ زمینه حمید علیمی اربعین

مداحی جدید اربعین حمید علیمی

حمید علیمی
دانلود مداحی جدید اربعین حمید علیمیمن همینم ساده ساده بی مرامم اما دل داده حمید علیمی - واحد سنگین زیبامن همینم ساده سادهبی مرامم اما دل دادهبا تموم روسیاهی هابازم آقا منو راه داده

محرم سلام قدم رنجه کردی به روی چشام حمید علیمی

حمید علیمی
محرم سلام قدم رنجه کردی به روی چشام حمید علیمیمحرم سلامقدم رنجه کردی به روی چشامپیرهن مشکیمو دوخته زهرا برام

توی حرمت غوغاست جای قدم زهراست حمید علیمی

حمید علیمی
آقام آقام توی حرمت غوغاست جای قدم زهراست حمید علیمی - شور زیبا

خوبه که تو این دوماه کارم میشه نوکری حمید علیمی

حمید علیمی
خوبه که تو این دوماه کارم میشه نوکری حمید علیمی - شور زیبا

بسم الله بپوشید پیراهن مشکی هارو حمید علیمی

حمید علیمی
شور زیبای بسم الله بپوشید پیرهن مشکی هارو حمید علیمیبسم الله بپوشید پیراهن مشکی هاروبسم الله بیارین علم بیرق هاروالحمدالله که دوباره محرمت رو دیدمالحمدالله که دوباره به آرزوم رسیدم