حسین طاهری

ای ساربان حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حسین طاهری
ای ساربان _ شور حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

زینب زینب زینب حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حسین طاهری
زینب زینب زینب _ شور حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

همه اصحاب رو به ارباب حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حسین طاهری
همه اصحاب رو به ارباب _ تک حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

ای کشته فتاده به هامون حسین من حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین طاهری
ای کشته فتاده به هامون حسین من _ شور حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

زخمی شدی تا حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین طاهری
زخمی شدی تا _ شور حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

دم خیمه تا خود صبح حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین طاهری
دم خیمه تا خود صبح _ تک حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

زیر پرچم اباالفضل حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین طاهری
زیر پرچم اباالفضل _ شور حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

علی العباس واویلا حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین طاهری
علی العباس واویلا _ شور حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

پور حیدر میر لشگر حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین طاهری
پور حیدر میر لشگر _ تک  حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/ ۷

در آن نفس که بمیرم حسین طاهری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

حسین طاهری
در آن نفس که بمیرم _ تک حسین طاهری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

کربلا عالم و ارض کربلا حقیقت محض حسین طاهری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

حسین طاهری
کربلا عالم و ارض کربلا حقیقت محض _ شور حسین طاهری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

همه دیدن اومده به دل میدون حسین طاهری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

حاج محمدرضا طاهری
همه دیدن اومده به دل میدون حسین طاهری شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

یا رازق طفل صغیر بچه مو حسین طاهری شب هفتم محرم ۹۶/۰۷/۵

حسین  طاهری
یا رازق طفل صغیر بچه مو حسین طاهری شب هفتم محرم ۹۶/۰۷/۵

روی دست پدر اومد حسین طاهری شب هفتم محرم ۹۶/۰۷/۵

حسین  طاهری
روی دست پدر اومد _ تک حاج حسین طاهری شب هفتم محرم ۹۶/۰۷/۵

صفحه‌ها