حسین طاهری شهادت امام سجاد

الهی جونم فدات حلالم کن حسین طاهری شب شهادت امام سجاد ۱۳۹۷

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ هیئت مکتب الزهرا (س) تهران  الهی جونم فدات حلالم کن حسینکم گریه کردم برات حلالم کن حسینمثل یه خواب شیرین بودیم شبای محرم حسین جانبرام حسرته که این روزا نمردم تو این غم حسین جاناگه نبودم سال بعد تو روضه ها یادم...

شب های جمعه دلم غرق آهه محمدرضا طاهری حسین طاهری شب شهادت امام سجاد ۱۳۹۷

شهادت امام سجاد
مداحی جدید حاج محمدرضا طاهری کربلایی حسین طاهری شب شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ هیئت مکتب الزهرا (س) تهران  شب های جمعه دلم غرق آههزهرای مرضیه تو قتلگاهه

کیستم من پیشوای چهارم اهل یقینم حسین طاهری شب شهادت امام سجاد ۱۳۹۷

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ هیئت مکتب الزهرا (س) تهران  کیستم منپیشوای چهارم اهل یقینمقطب عرفان روح ایمان جان قرآن رکن دینم

ماییم مست جام تو یا زین العابدین حسین طاهری شب شهادت امام سجاد ۱۳۹۷

حسین طاهری
مداحی جدید کربلایی حسین طاهری شب شهادت امام سجاد (ع) پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ هیئت مکتب الزهرا (س) تهران  ماییم مست جام تو یا زین العابدینخانه خراب نام تو یا زین العابدین