حاج محمود کريمی

فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب ۷ صفر ۱۳۹۶

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب ۷ صفر ۹۶فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب ۷ صفر ۱۳۹۶ - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - زمینه زیبافدای جیگر پرخون شدتفدای کفن گلبون شدتفدای تن تیربارون شدتخداوند کرمامیر بی حرمخودم قربونتمبه جوون مادرم

چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریم شب ۶ صفر ۱۳۹۶

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب ۶ صفر ۹۶چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریمی شب ۶ صفر ۱۳۹۶ - شور زیبا ویژه پیاده روی اربعینچهل شبانه روز غمچهل شبانه روز اشکچهل شبانه روز شوق سفرچهل شبانه روز صبریه اربعین دلتنگیم رفته بسوی کربلاچون بر مشامم می رسید بر مشامم کربلاموکب به موکب می روم از این...

با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی روضه شب ۶ صفر ۱۳۹۶

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب ۶ صفر ۹۶با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی شب ۶ صفر ۱۳۹۶با سینه ای که آتش از آن شعله می کشیداخ ناله برای کشته دیوار و در کشید

سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون محمود کریمی شب ۶ صفر ۱۳۹۶

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب ۶ صفر ۹۶سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون محمود کریمی شب ۶ صفر ۱۳۹۶سلطان این عالم تنها غریبونهتو حجره افتاده روی لباش خونبمیرم این آقا امام رضامونهداره تو این دمای آخربه زیر لب میگهای مادرای مادرای مادرغم یکی دو تا نیستدورش آشنا نیستهیشکی جز...

سینه زنم از تو دم میزنم تو کفنم از تو دم میزنم محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

محمود کریمی
سینه زنم از تو دم میزنم تو کفنم از تو دم میزنم _ شور محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶سینه زنم از تو دم میزنمتو کفنم از تو دم میزنمعمر عاشقی کوتاههبی حسین دلم گمراهیا حسین ای نور نیرهای شاه عالمین

تصور اینکه رسیدم حرم برا دلم آبروی آتیشه محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

 محمود کریمی
تصور اینکه رسیدم حرم برا دلم آبروی آتیشه _ شور محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶ تصور اینکه رسیدم حرمبرا دلم آبروی آتیشهحرم تا حرم از دم ایون طلاپیاده میریم سینه زنون کربلازینبیه خط قرمز شیعه است

بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم دیدم سلامی به تو با چشم ترم میدم محمود کریمی شب ۵ صفر ۹۶

 محمود کریمی
بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم دیدم سلامی به تو با چشم ترم میدم _ واحد محمود کریمی شب ۵ صفر ۹۶

دلگیر شدم نیومدی بابا من پیر شدم نیومدی بابا محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

محمود کریمی
دلگیر شدم نیومدی بابا من پیر شدم نیومدی بابا _ واحد محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

یه کاری برای وصالم کن ارباب اگه کم گذاشتم حلالم کن ارباب محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

محمود کریمی
یه کاری برای وصالم کن ارباب اگه کم گذاشتم حلالم کن ارباب _ شور  محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

مرو زینب صفا امام حسین کعبه بی منا امام حسین محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

مرو زینب صفا امام حسین کعبه بی منا امام حسین _ واحد  محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

بابا کجایی سراغی از من نمی گیری بابا کجایی بی دخترت کجا میری محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

محمود کریمی
بابا کجایی سراغی از من نمی گیری بابا کجایی بی دخترت کجا میری محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

بدم المظلوم ادرکنی صاحب الزمان بدم المظلوم خاتم الحجج محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

محمود کریمی
بدم المظلوم ادرکنی صاحب الزمان بدم المظلوم خاتم الحجج محمود کریمی شب ۵ صفر۹۶

روضه حضرت رقیه (س) محمود کریمی شب ۵ صفر ۹۶/۰۸/۰۲

 محمود کریمی
روضه حضرت رقیه (س) _ روضه  محمود کریمی شب ۵ صفر ۹۶/۰۸/۰۲

سلام من به حسین سلام من به کربلای حسین محمود کريمی پیاده روی اربعین

 محمود کریمی
سلام من به حسین سلام من به کربلای حسین  محمود کریمی پیاده روی اربعین

صفحه‌ها