جواد مقدم شب هشتم محرم۹۷

نوکریت آقاجون اعتبارم ذکرته قشنگترین شعارم جواد مقدم

 جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جوادمقدم هیئت بین الحرمین طهران شب هشتم محرم۹۷ نوکریت آقاجون اعتبارم     ذکرته قشنگترین شعارم

پاشو علی اکبرم قلب منو آروم بگیره جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جوادمقدم هیئت بین الحرمین طهران شب هشتم محرم۹۷ پاشو علی اکبرم قلب منو آروم بگیره    بابای پیرت پسرم اگه نباشی میمیره

در به در کوی توام یاحسین خراب گیسوی توام یاحسین جواد مقدم

جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جوادمقدم هیئت بین الحرمین طهران شب هشتم محرم۹۷ در به در کوی توام یاحسین   خراب گیسوی توام یاحسین

ای ماه جوونم ای تاب و توونم داری میری میدون پریشونم پریشونم جواد مقدم

 جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جوادمقدم هیئت بین الحرمین طهران شب هشتم محرم۹۷ ای ماه جوونم ای تاب و توونم   داری میری میدون پریشونم پریشونم

خدای دل که باشی قبله هم میشه شش گوش جواد مقدم

 جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جوادمقدم هیئت بین الحرمین طهران شب هشتم محرم۹۷ خدای دل که باشی     قبله هم میشه شش گوش