Learn HTML with NeoPersia.org Learn HTML with NeoPersia.org

تشیج جنازه امام

چرا همسر امام حسن (ع) به او زهر داد

امام حسن(ع)
یک نت ـ در تاریخ می خوانیم که همسر امام (علیه السلام) به او زهر داده است و امام شهید شده ، چطور به امام معصومی معتقد باشم که از کنترل خانواده خود بر نمی آید ؟ یا علت چیز دیگری است ؟ بی‌گمان، امامان(ع) برای هدایت مردم زحمات بسیاری را متحمل می‌شدند. در این مسیر، انسان‌های زیادی در...

علت تيرباران کردن جنازه امام حسن (ع)

امام حسن(ع)
یک نت ـ  در کتابها خواندم  که به جنازه حضرت امام حسن (علیه السلام) تیر باران شده است .آیا این امر صحت دارد؟علت این وحشی گری به جنازه حضرت چیست؟ داستان جان‌گداز تیرباران کردن جنازه‌‏ی امام حسن(ع) در میان شیعه  معروف است و بسیاری از بزرگان آن‌را ذکر کرده‌...