تاریخ ولادت امام رضا

ولادت امام رضا سال 98 چه روزی است

میلاد امام رضا
یک نت ـ تاریخ دقیق ولادت امام رضا سال 1398 چه روزی است؟میلاد امام رضا (ع) مصادف است با یکشنبه  ۲۳ تیر ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]

تاریخ دقیق ولادت امام رضا سال 1398

ولادت امام رضا
یک نت ـ تاریخ دقیق ولادت امام رضا سال 1398 چه روزی است؟میلاد امام رضا (ع) مصادف است با یکشنبه  ۲۳ تیر ولادت امام رضا علیه السلام [ ١١ ذوالقعده ]