بی نماز

چطور بدونم خدا ازم راضی هست

نماز
یک نت ـ شوهرم اهل نماز و قران نیست و به من می گوید نماز و عباداتت را چون من ازت راضی نیستم خدا ازت قبول نمی کند. آیا این حرف درستی است؟ آیا خدا از من راضی نیست ؟  زن اگر به وظائف خود نسبت به شوهرش عمل نمايد ، خداوند از او راضي است. بحث‌ درباره‌ وظايف‌ زن‌ نسبت‌ به...

ایا میشه با شخصی که نماز نمی خونه جواب مثبت داد؟

نماز
یک نت ـ با آقایی که از همسرش جدا شده، حدود ۱.۵ سال است آشنا شدم. از نظر اخلاقی آدم خوبی است.    فقط می گوید تا ۵ سال پیش نماز می خوانده ولی الآن نمی خواند و رهبری را هم قبول ندارد البته توهین نمی کند. البته به امام حسین و خدا و امام زمان و حقوق زن از نظر اسلام اعتقاد دارد. حتی به...

نمی تونم تصور کنم همسرم بی نماز باشه

 نماز
من مدتی است خواستگارانی دارم بعضی از انها خوب تاحد نرمال هستند ولی خوب جواب منفی دادم فرض یکی از خواستگارانم در حد خوب و کارمند سپاه اهل نماز و خدا و تحصیلاتش از من کمی پایین تر خودم لیسانسم ولی قصد داشتن ادامه بدن با هم حرف زدیم و من یکی از ملاکام برا ازدواج اینه که قصد ادامه تحصیل دارم و دوست...