بچه دارشدن

آمادگي لازم واسه پدر شدن رو ندارم

بچه
یک نت ـ ۲۸سالمه و چهار ساله ازدواج کردم وضغيت اقتصادي متوسطي دارم چن وقتي هست متوجه شديم يه بچه قرار وارد زندگي منو همسرم بشه احساس ميکنم آمادگي لازم واسه پدر شدن رو ندارم و حس ميکنم بچم نميتونه بهم تکيه کنه و همش به دورو بريام نگاه ميکنم ميبينم هيچکس تو اين سن بچه دار نميشه اين استرس و نگرانيمو...

(تصاویر) ۸۰۰ سال به‌دنبال بچه‌دارشدن

مقبره آجری سه گنبد
دخترک سفیدروی ــ روی بر صورت؛ صبح سردی ــ کشان‌کشان دور از چشم نامحرمان خود را به بنا می‌رساند تا دستان نحیفش را بر دیوار سترگی بگذارد، تا شاید آرزوی مردش در خانه کوچکشان با صدای نازک کودکی برآورده شود و شعله سرد زندگی‌شان را روشن کند.  «آیلا» دخترک آذری همانند...