ایام فاطمیه

دلم شکسته دلم شبیه دل دخترم شکسته سید مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ مسجد حضرت امیر تهران   دلم شکستهدلم شبیه دل دخترم شکستهدلم مثل بال کبوترم شکستهدلم شکستهدلم شبیه دل مادرم شکستهدل مثل بال کبوترم شکستهدلم شکسته

اگر میخواستی سوزی در آتش حاصل ما را سید مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ مسجد حضرت امیر تهران   اگر میخواستی سوزی در آتش حاصل ما راچرا با داغ زهرا آشنا کردی گِل ما را

خودم رو با سینه زدن به قتلگاه میکشم سید مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ مسجد حضرت امیر تهران   خودم رو با سینه زدن به قتلگاه میکشمسفارش امام رضاست برا تو آه میکشم

دلم تنگ شده اگه حال و روزم مثل ابر بهاره سید مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ مسجد حضرت امیر تهران   دلم تنگ شده اگه حال و روزم مثل ابر بهارهدلم تنگ شده اگه همدمت آروم و قرار ندارهاینجا بی تو مردی که زمین و زمون زیر پاشهسرگردونه که بریده بریده همه نفساشهیاد چشمات خوابو گرفته از من حیروننه ممکن نیست...

کمک کن امشب ای اسماء دل دریاییم درده سید مجید بنی فاطمه ایام فاطمیه ۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید حاج سید مجید بنی فاطمه شب سوم ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ مسجد حضرت امیر تهران   کمک کن امشب ای اسماء دل دریاییم دردهببین خیبر شکن امشب چه زانویی بغل کرده

پر تب و تابه دل بیقرارم محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   پر تب و تابه دل بیقرارماگه تو بری زهرا جان کسی رو ندارمگل چادر گلزارتتب دستای تب دارت آتیشم زدهنفست که خراب میشهمثل شمعی که آب میشه حال من بدهنه تو حرف میزنی نه حسین نه حسنچی شد اون خنده هات اخه...

ای به طوفان کربلا نوحم قتلگاه تو کعبه روحم محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   ای به طوفان کربلا نوحمقتلگاه تو کعبه روحمسینه ی داغ دیده ات سپرتنیزه ها سایبان زخم پرتزخم ها چون ستاره بر بدنتبدن پاره تر ز پیرهنتخون روان از گلوی عطشانتپدر و مادرم به قربانتروی زمین افتادی و سر...

منم گدای فاطمه جان به فدای فاطمه محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   منم گدای فاطمه جان به فدای فاطمهصفا و مروه دیده ام گرد حرم دویده امیل یاتار طوفان یاتاریاتماز حسینین پرچمی

دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمهقلب من و محبت و مهر و ولای فاطمهتبع من و قصیده ی مدح و ثنای فاطمهجرم من و شفاعت روز جزای فاطمه

بیشتر شده ورم ابرو محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   بیشتر شده ورم ابرودردسر شده ورم بازومدتی شده که نخوابیدینه به این پهلو نه به اون پهلومثل نیلوفر پرپری مادرفکر حال منه دختری مادروانمود می کنی بهتری مادرمادرم گریه کن تا یکم سبک تر بشیپلک بهم میزنی...

ای به طوفان کربلا نوحم محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

 محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   ای به طوفان کربلا نوحمقتلگاه تو کعبه روحم

ای بی نشون من کجایی محمود کریمی ایام فاطمیه ۹۷

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب چهارم فاطمیه هیئت رایة العباس (ع) تهران شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷   ای بی نشون من کجاییای مهربون من کجاییقربون قلب داغدارتدرد به جون من کجایی

خستگی تو راه تو عشقه آقا جانم میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی شب اول ایام فاطمیه اول جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ هیئت میثاق با شهدای تهران   از همون روزی که قسمتم شد در کنار تو باشم علی جانکل دار و ندارم شدی تا خونه دار تو باشم علی جانسختی راه تو واسه من شیرینهپینه دستمو یک نگات تسکینهخستگی تو راه تو عشقه آقا جانمزندگی در پناه تو...

منو میکشه سکوتت گریه های تو قنوتت میثم مطیعی ایام فاطمیه ۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی شب اول ایام فاطمیه اول جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ هیئت میثاق با شهدای تهران   منو میکشه سکوتتگریه های تو قنوتتیه حرفی بزن یه چیزی بگوکه دردی شده لبخندت به تابودتمنو میکشی سکوتتگریه های تو قنوتت

صفحه‌ها