اوقات شرعی رمضان

اوقات شرعی سال ۹۶ رمضان ۹۶ برای تهران + مراکز استانهای ایران PDF

اوقات شرعی
یک نت ـ اوقات شرعی سال ۹۶ برای تهران + مراکز استانهای ایران PDFاوقات شرعی سال ۹۶| برای تهران + تمام مراکز استانهای ایران |زیر نظر مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهراناوقات شرعی سال ۹۶ برای تمام مراکز استانهای ایران و تهران رو به صورت PDF پی دی اف آماده دانلود کردیم. اوقات شرعی سال ۱۳۹۶ زیر نظر...

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ۹۶

اوقات شرعی
یک نت ـ اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی - ۱۴۳۸ هجری قمری را با استناد به سایت مركز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای تمامی مراکز استان‌ها جمع آوری کرده‌ایم.یک نت ـ اوقات شرعی سال ۹۶ برای تهران + مراکز استانهای ایران PDFاوقات شرعی سال ۹۶| برای تهران + تمام مراکز...