دانلود مداحی جدید,محرم ۹۷,دانلود مداحی جدید ۹۷,دانود نوحه محرم ۹۷,محمود کریمی محرم ۹۷,جواد مقدم محرم ۹۷

فتادم از پا ز نا توانی جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

جواد مقدم
فتادم از پا ز نا توانی _ واحد جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

ز حرم جانب میدان جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

جواد مقدم
ز حرم جانب میدان _ سه ضرب جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

هر کی جنون کارشه جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

جواد مقدم
هر کی جنون کارشه _ شور جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

هر کی جنون کارشه جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

جواد مقدم
هر کی جنون کارشه _ شور جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

نمک زندگیم از نام علیه جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

جواد مقدم
نمک زندگیم از نام علیه _ شور جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

هوای حرمتو دارم جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

جواد مقدم
هوای حرمتو دارم _ شور جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

غمایی هست که آدمو جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

غمایی هست که آدمو _ زمینه جواد مقدم شب هشتم محرم ۹۶/۰۷/۶

ببار ای بارون ببار بردلم گریه کن خون ببار محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
ببار ای بارون ببار  بردلم گریه کن خون ببار محمود کریمی شب عاشورا

شام را ویران کردم با ناله بابا بیا بابا بیا بابا بیا محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
شام را ویران کردم با ناله بابا بیا بابا بیا بابا بیا _ زمینه محمود کریمی شب عاشورا

گرفته خون چشم برادر حسین محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
گرفته خون چشم برادر حسین _ روضه محمود کریمی شب عاشورا

جونم فدات فدا شدی فانی در خدا شدی جواد مقدم شب عاشورا

جواد مقدم
جونم فدات فدا شدی فانی  در خدا شدی _ زمینه جواد مقدم شب عاشورا

گلچین کردن عاشقان را هل من ناصر گفته مولا میثم مطیعی شب عاشورا

میثم مطیعی
گلچین کردن عاشقان را هل من ناصر گفته مولا _ زمینه میثم مطیعی شب عاشورا

گوز یا شیمی یارالاروا مرحم ایلرم محمد باقرمنصوری شب عاشورا

محمدباقر منصوری
گوز یا شیمی یارالاروا مرحم ایلرم _ روضه محمدباقر منصوری شب عاشورا

ای عزیز فاطمه بیدار شو خوابیدی تو علقمه بیدارشو محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
ای عزیز فاطمه بیدار شو خوابیدی تو علقمه بیدارشو _ واحد محمود کریمی شب عاشورا

صفحه‌ها