ولایت فقیه

جواز پیروی از غیر امام معصوم

جواز پیروی از غیر امام معصوم
یک نت ـ متن شبهه: پیروی از غیر امام معصوم ( به طور مطلق ) جایز نیست.قال الصادق علیه السلام:ایاک أن تنصب رجلأ دون الحجة، فتصدقه فی کل ماقال. امام صادق علیه السلام فرمودند: بپرهیز از اینکه غیر حجة (غیر امام معصوم ) را به جایگاهی بگماری (مقتدای خودسازی) و او را در تمامی آنچه میگوید تصدیق کنی....

آیا لازم است حکومت دینی در جامعه باشد؟

 حکومت دینی
یک نت ـ جهت پاسخ دادن به این سوال دو رویکرد متفاوت می توان در پیش گرفت: رویکرد درون دینی و رویکرد برون دینی. یعنی یا شخص به عنوان یک مومن معتقد به قرآن و سنت، به دنبال جواب این سوال می گردد (درون دینی) یا آنکه بدون آنکه آیه یا روایتی را بپذیرد، می خواهد با استدلال منطقی به مساله پاسخ بدهیم. (برون...