شب دهم عاشورا محمود کریمی محرم ۹۷

ميزنم دم ز علمدار رشيد محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
ميزنم دم ز علمدار رشيد _ شور محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

حسين سرباز ره دين بود محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
حسين سرباز ره دين بود _ دودمه محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

روز ازل نوشته ام محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
روز ازل نوشته ام _ واحد  محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

بود اميدم تا مرا يارى كنى محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
بود اميدم تا مرا يارى كنى _ واحد محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

لبیک یا حسین محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
لبیک یا حسین _ شعار محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

اى دختركان محو سر دوشت محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
اى دختركان محو سر دوشت _ شور محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

دشت دشت خون است محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
دشت دشت خون است _ زمینه محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

پيغام كربلا به نجف برد محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
پيغام كربلا به نجف برد _ زمینه محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

خطرى ميكنم از فتنه محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

 محمود کریمی
خطرى ميكنم از فتنه _ روضه محمود کریمی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۰۸

ببار ای بارون ببار بردلم گریه کن خون ببار محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
ببار ای بارون ببار  بردلم گریه کن خون ببار محمود کریمی شب عاشورا

شام را ویران کردم با ناله بابا بیا بابا بیا بابا بیا محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
شام را ویران کردم با ناله بابا بیا بابا بیا بابا بیا _ زمینه محمود کریمی شب عاشورا

گرفته خون چشم برادر حسین محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
گرفته خون چشم برادر حسین _ روضه محمود کریمی شب عاشورا

ای عزیز فاطمه بیدار شو خوابیدی تو علقمه بیدارشو محمود کریمی شب عاشورا

محمود کریمی
ای عزیز فاطمه بیدار شو خوابیدی تو علقمه بیدارشو _ واحد محمود کریمی شب عاشورا

وداع اباعبدالله (ع) با زینب کبری(س) محمود کریمی شب دهم عاشورا

محمود کریمی
وداع اباعبدالله (ع) با زینب کبری(س) _ روضه  محمود کریمی شب دهم عاشورا

صفحه‌ها