شب نهم تاسوعا محمود کریمی محرم ۹۷

غرق به خون برادرم واویلا ان العباس محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کریمی
غرق به خون برادرم واویلا ان العباس_ شور محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

واويلا على الحرم محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کريمی
واويلا على الحرم _ تک محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

اى علم افراشته در عالمين محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کریمی
اى علم افراشته در عالمين _ دودمه  محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

اى عزاداران بشارت باد محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کریمی
اى عزاداران بشارت باد _ واحد محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

ساقى لب تشنگان زاده ى محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

 محمود کریمی
ساقى لب تشنگان زاده ى _ واحد  محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

با ديده ى گريانم محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کریمی
با ديده ى گريانم _ شور  محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

من به فدا تو تَرَك روى محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

 محمود کریمی
من به فدا تو تَرَك روى _ زمینه محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

به نام او هوالباقى محمود کریمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کريمی
به نام او هوالباقى _ روضه  محمود کریمی شب نهم محرم ۹۶/۰۷/۰۷

وجه ابالفضل كانون عشقه این دست و پا گم کردنم قانون عشقه محمود کریمی شب نهم تاسوعا ۹۶/۰۷/۰۷

محمود کریمی
وجه ابالفضل كانون عشقه این دست و پا گم کردنم قانون عشقه _ شور محمود کریمی شور زیبا شب تاسوعا ۹۶/۰۷/۰۷

روزا بیقراری شبا گریه داری بمیرم برات که کسی رو نداری محمود کریمی شب تاسوعا

محمود کریمی
روزا بیقراری شبا گریه داری بمیرم برات که کسی رو نداری محمود کریمی شب تاسوعا

هانکی گروهون بله مولاسی وار شیعه لرین حضرت عباسی وار محمود کریمی شب تاسوعا

محمود کریمی
 هانکی گروهون بله مولاسی وار شیعه لرین حضرت عباسی وار _ زمینه محمود کریمی شب تاسوعا

ای سرو خفته در چمن عباس من عباس من محمود کریمی شب تاسوعا

محمود کریمی
ای سرو خفته در چمن عباس من عباس من _ واحد محمود کریمی شب تاسوعا

مشکت صدپاره شده قلبم آواره شده محمود کریمی شب تاسوعا

محمود کریمی
مشکت صدپاره شده  قلبم آواره شده _ زمینه محمود کریمی شب تاسوعا

همه جا کربلاست همه جا نینواست محمود کریمی شب تاسوعا

محمود کریمی
همه جا کربلاست  همه جا نینواست _ شور محمود کریمی شب تاسوعا

صفحه‌ها