دانلود مداحی شب نهم تاسوعا محرم ۹۷

بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

حمید علیمی
بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده _ شور حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

ای رویای حرم حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

حمید علیمی
ای رویای حرم _ شور حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

همه مهمان شده اند حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

حمید علیمی
همه مهمان شده اند _ واحد حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

ی وای علقمه غوغا شد حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

حمید علیمی
ی وای علقمه غوغا شد _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

ای قدر قدرت ابالفضل حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

حمید علیمی
ای قدر قدرت ابالفضل _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

تو ای عشق و تمام وجودم حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

حمید علیمی
تو ای عشق و تمام وجودم _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۰۷

یا عباس جیب المای لسکینه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

میثم مطیعی
یا عباس جیب المای لسکینه _ شور میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

بگو لبیک یا خامنه ای را میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

میثم مطیعی
بگو لبیک یا خامنه ای را _ واحد میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

آبرویم خورده تیر، کجا برگردم؟ میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

میثم مطیعی
آبرویم خورده تیر، کجا برگردم؟ _ زمزمه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

ای ساقی لب تشنگان میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

میثم مطیعی
ای ساقی لب تشنگان _ نوحه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷ 

روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

میثم مطیعی
روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

خیلی بدم اما داری میبینی سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد رضا نريمانی
خیلی بدم اما داری میبینی _ شور  سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

کربلا نرفتن سخته برا اونی که عاشق سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد رضا نريمانی
کربلا نرفتن سخته برا اونی که عاشق _ شور  سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

چقدر گدا زیر علم نشستن سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

سيد رضا نريمانی
چقدر گدا زیر علم نشستن _ شور  سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

صفحه‌ها