دانلود مداحی شب دوم محرم ۹۷

خودم رو با سینه زنی حمید علیمی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

حمید علیمی
خودم رو با سینه زنی _ شور حمید علیمی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

باهر قدم دلم می لرزه حمید علیمی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

حمید علیمی
باهر قدم دلم می لرزه _ زمینه حمید علیمی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

پشت سر قافله آب میریزم حمید علیمی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

حمید علیمی
پشت سر قافله آب میریزم _ شور حمید علیمی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

امشب دل رسوای ما دارد هوای کربلا میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

میثم مطیعی
امشب دل رسوای ما دارد هوای کربلا _ واحد میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

به سرخی پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

میثم مطیعی
به سرخی پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را _ شور میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

کاروان آل الله رسیده از راه میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

میثم مطیعی
کاروان آل الله رسیده از راه _ زمزمه میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

بر پا شده است در دل من خیمه غمی میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

میثم مطیعی
بر پا شده است در دل من خیمه غمی _ روضه میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

گفتم این جمعه یار می آید میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

میثم مطیعی
گفتم این جمعه یار می آید _ مناجات میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

یا حسین یا حسین من کجا میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

میثم مطیعی
یا حسین یا حسین من کجا _ شور میثم مطیعی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

رسیدی از راه سحر شد شب انتظارم مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

مجتبی رمضانی
رسیدی از راه سحر شد شب انتظارم _ زمینه مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

بوی اسپند محرم توی کوچه ها پیچیده مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

مجتبی رمضانی
بوی اسپند محرم توی کوچه ها پیچیده _ تک مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

کاروان اومده از دل راه مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

مجتبی رمضانی
کاروان اومده از دل راه _ واحد مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

غافله اومد آه مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

مجتبی رمضانی
غافله اومد آه _ زمینه مجتبی رمضانی شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

فراز منبر نی قرص ماه میبینم سيد مهدی ميرداماد شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

سيد مهدی ميرداماد
فراز منبر نی قرص ماه میبینم _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دوم محرم ۹۶/۰۶/۳۱

صفحه‌ها