میثم مطیعی

تماشایی دارد از خیمه طلوع ماه بنی هاشم محرم میثم مطیعی شب تاسوعا

میثم مطیعی
تماشایی دارد از خیمه طلوع ماه بنی هاشم _ واحد محرم میثم مطیعی شب تاسوعا

شده ول وله گویی اینبار زده به میدان حیدر کرار میثم مطیعی شب تاسوعا

میثم  مطیعی
شده ول وله گویی اینبار زده به میدان حیدر کرار _ واحد میثم  مطیعی

در نگاهت چه رمز و رازی هست میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

میثم مطیعی
در نگاهت چه رمز و رازی هست _ شعر خوانی میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

این گل را به رسم هدیه میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

میثم مطیعی
این گل را به رسم هدیه _ تک میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

هر دم شهید بی سری می آید از راه میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

میثم مطیعی
هر دم شهید بی سری می آید از راه _ شور میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

غرق در خون می آید میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

میثم مطیعی
غرق در خون می آید _ زمینه  میثم مطیعی شب پنجم محرم 96/07/3

یا حسین یا حسین، من کجا لیاقت میثم مطیعی شب سوم محرم 96/07/1

میثم مطیعی
یا حسین یا حسین، من کجا لیاقت _ شور میثم مطیعی شب سوم محرم 96/07/1

از اینکه راهم دادی ممنونم میثم مطیعی شب سوم محرم 96/07/1

میثم مطیعی
از اینکه راهم دادی ممنونم _ زمینه میثم مطیعی شب سوم محرم 96/07/1

من هميشه سربارم، براي عمه میثم مطیعی شب سوم محرم 96/07/1

حاج میثم مطیعی
من هميشه سربارم، براي عمه _ روضه میثم مطیعی شب سوم محرم 96/07/1

امشب دل رسوای ما دارد هوای کربلا میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

میثم مطیعی
امشب دل رسوای ما دارد هوای کربلا _ واحد میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

به سرخی پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

میثم مطیعی
به سرخی پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را _ شور میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

کاروان آل الله رسیده از راه میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

میثم مطیعی
کاروان آل الله رسیده از راه _ زمزمه میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

بر پا شده است در دل من خیمه غمی میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

میثم مطیعی
بر پا شده است در دل من خیمه غمی _ روضه میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

گفتم این جمعه یار می آید میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

میثم مطیعی
گفتم این جمعه یار می آید _ مناجات میثم مطیعی شب دوم محرم 96/06/31

صفحه‌ها