میثم مطیعی

روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سلام ما را یک سحر؛ برسان به خدا میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

میثم مطیعی
سلام ما را یک سحر؛ برسان به خدا _ شور میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

روضه حضرت علی اکبر (ع) میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

میثم مطیعی
روضه حضرت علی اکبر (ع) میثم مطیعی شب هشتم محرم 96/07/6

ای آیات سوره مریم حسین میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

میثم مطیعی
ای آیات سوره مریم حسین _ شور میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

خون غرق در آه و حسرت میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

میثم مطیعی
خون غرق در آه و حسرت _ زمینه میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

روضه حضرت علی اصغر (ع) میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

میثم مطیعی
روضه حضرت علی اصغر (ع) میثم مطیعی شب هفتم محرم 96/07/5

در عشق اگرچه منزل آخر شهادت است میثم مطیعی شب ششم محرم 96/07/4

میثم مطیعی
در عشق اگرچه منزل آخر شهادت است _ واحد میثم مطیعی شب ششم محرم 96/07/4

خونه به خونه غم تو در زده غطر ضریحت به دلا سر زده میثم مطیعی شب ششم محرم 96/07/4

میثم مطیعی
خونه به خونه غم تو در زده غطر ضریحت به دلا سر زده _ زمینه میثم مطیعی شب ششم محرم 96/07/4

السلام علی الباکین انگار می‌خونه مادری میثم مطیعی شب ششم محرم 96/07/4

میثم مطیعی
السلام علی الباکین انگار می‌خونه مادری _ شور میثم مطیعی شب ششم محرم 96/07/4

یا حسین یا حسین، شعله عزای تو چراغ کربلای تو میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

میثم مطیعی
یا حسین یا حسین، شعله عزای تو چراغ کربلای تو _ دم پایانی میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

می آید از جبهه ها عطر ناب کربلا میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

میثم مطیعی
می آید از جبهه ها عطر ناب کربلا _ زمینه میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

بازم کوچه‌ها با عزای تو غوغاست میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

میثم مطیعی
بازم کوچه‌ها با عزای تو غوغاست _ زمینه میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

زهیر و هانی و مسلم، کجا رفتید میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

میثم مطیعی
زهیر و هانی و مسلم، کجا رفتید _ زمزمه میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

یا حسین‌ یا حسین‌ گفتن‌ و مردن‌ خوش‌ است میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

میثم مطیعی
یا حسین‌ یا حسین‌ گفتن‌ و مردن‌ خوش‌ است  میثم مطیعی شب چهارم محرم 96/07/2

صفحه‌ها