حاج محمود کريمی

فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب 7 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 7 صفر 96فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب 7 صفر 1396 - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - زمینه زیبافدای جیگر پرخون شدتفدای کفن گلبون شدتفدای تن تیربارون شدتخداوند کرمامیر بی حرمخودم قربونتمبه جوون مادرم

چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریم شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریمی شب 6 صفر 1396 - شور زیبا ویژه پیاده روی اربعینچهل شبانه روز غمچهل شبانه روز اشکچهل شبانه روز شوق سفرچهل شبانه روز صبریه اربعین دلتنگیم رفته بسوی کربلاچون بر مشامم می رسید بر مشامم کربلاموکب به موکب می روم از این...

با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی روضه شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی شب 6 صفر 1396با سینه ای که آتش از آن شعله می کشیداخ ناله برای کشته دیوار و در کشید

سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون محمود کریمی شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون محمود کریمی شب 6 صفر 1396سلطان این عالم تنها غریبونهتو حجره افتاده روی لباش خونبمیرم این آقا امام رضامونهداره تو این دمای آخربه زیر لب میگهای مادرای مادرای مادرغم یکی دو تا نیستدورش آشنا نیستهیشکی جز...

سینه زنم از تو دم میزنم تو کفنم از تو دم میزنم محمود کریمی شب 5 صفر96

محمود کریمی
سینه زنم از تو دم میزنم تو کفنم از تو دم میزنم _ شور محمود کریمی شب 5 صفر96سینه زنم از تو دم میزنمتو کفنم از تو دم میزنمعمر عاشقی کوتاههبی حسین دلم گمراهیا حسین ای نور نیرهای شاه عالمین

تصور اینکه رسیدم حرم برا دلم آبروی آتیشه محمود کریمی شب 5 صفر96

 محمود کریمی
تصور اینکه رسیدم حرم برا دلم آبروی آتیشه _ شور محمود کریمی شب 5 صفر96 تصور اینکه رسیدم حرمبرا دلم آبروی آتیشهحرم تا حرم از دم ایون طلاپیاده میریم سینه زنون کربلازینبیه خط قرمز شیعه است

بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم دیدم سلامی به تو با چشم ترم میدم محمود کریمی شب 5 صفر 96

 محمود کریمی
بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم دیدم سلامی به تو با چشم ترم میدم _ واحد محمود کریمی شب 5 صفر 96

دلگیر شدم نیومدی بابا من پیر شدم نیومدی بابا محمود کریمی شب 5 صفر96

محمود کریمی
دلگیر شدم نیومدی بابا من پیر شدم نیومدی بابا _ واحد محمود کریمی شب 5 صفر96

یه کاری برای وصالم کن ارباب اگه کم گذاشتم حلالم کن ارباب محمود کریمی شب 5 صفر96

محمود کریمی
یه کاری برای وصالم کن ارباب اگه کم گذاشتم حلالم کن ارباب _ شور  محمود کریمی شب 5 صفر96

مرو زینب صفا امام حسین کعبه بی منا امام حسین محمود کریمی شب 5 صفر96

مرو زینب صفا امام حسین کعبه بی منا امام حسین _ واحد  محمود کریمی شب 5 صفر96

بابا کجایی سراغی از من نمی گیری بابا کجایی بی دخترت کجا میری محمود کریمی شب 5 صفر96

محمود کریمی
بابا کجایی سراغی از من نمی گیری بابا کجایی بی دخترت کجا میری محمود کریمی شب 5 صفر96

بدم المظلوم ادرکنی صاحب الزمان بدم المظلوم خاتم الحجج محمود کریمی شب 5 صفر96

محمود کریمی
بدم المظلوم ادرکنی صاحب الزمان بدم المظلوم خاتم الحجج محمود کریمی شب 5 صفر96

روضه حضرت رقیه (س) محمود کریمی شب 5 صفر 96/08/02

 محمود کریمی
روضه حضرت رقیه (س) _ روضه  محمود کریمی شب 5 صفر 96/08/02

سلام من به حسین سلام من به کربلای حسین محمود کريمی پیاده روی اربعین

 محمود کریمی
سلام من به حسین سلام من به کربلای حسین  محمود کریمی پیاده روی اربعین

صفحه‌ها