حاج حسن خلج

آرزو داشتم دُردونه من، گریه می کردی حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج حسن خلج

ای که تویی آرام دلم حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج حسن خلج

ای گل خزانم آتش زدی به جانم حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج حسن خلج

اصیلی، نسلت از یاس به قرآن حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج حسن خلج

من تشنه ام اما نه تشنه آبم حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج حسن خلج

ای همسر با وفای حیدر حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج حسن خلج

روضه حضرت زهرا (س) همین ک روح زخمی ات حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) شب چهارم فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج

روضه حضرت زهرا (س) نگاهت رو این روزا از من نگیر حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) شب چهارم فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج

روضه حضرت زهرا (س) نگاه کن به دلم ای فدای چشم شما حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) شب چهارم فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج

روضه حضرت زهرا (س) از یار خود جدا شدن آسان نیست حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) شب چهارم فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج

روضه حضرت زهرا (س) دود بود و گل میان آتش نمرود بود حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج روضه حضرت زهرا (س) دود بود و گل میان آتش نمرود بود

روضه حضرت زهرا (س) بیا بیا بنشین جان من حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج روضه حضرت زهرا (س) بیا بیا بنشین جان من

روضه حضرت زهرا (س) ای نور قلب عاشقم حاج حسن خلج ایام فاطمیه

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه بهمن 96 حاج حسن خلج روضه حضرت زهرا (س) ای نور قلب عاشقم

گرداننده ای بسوی خودت باز روی من حاج حسن خلج مناجات زیبا

حاج حسن خلج
گرداننده ای بسوی خودت باز روی من حاج حسن خلجگرداننده ای بسوی خودت باز روی مناین بوده است همه عمر آرزوی من

صفحه‌ها