عکس خانه مهرداد اولادی در انزلی

یک نت ـ عکس خانه مهرداد اولادی در انزلی/ جمعی از هواداران ملوان،بنری برای تسلیت درگذشت مهاجم این تیم مقابل خانه اش نصب کردند.
مرگ مهرداد اولادی

یک نت ـ پس از درگذشت ناگهانی مهرداد اولادی،بنری از سوی هواداران ملوان در مقابل خانه او در انزلی نصب شد.

خانه مهرداد اولادی در انزلی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.
کد وبلاگ