دانلود مداحی جدید سید مهدی میرداماد محرم 97

دانلود مولودی امام جواد (ع) سید مهدی میرداماد

مولودی امام جواد
دانلود مولودی امام جواد (ع) سید مهدی میرداماد - تو کاظمین آقا حاجتمو داده

من اومدم تو این غبار من اومدم به این دیار سید مهدی میرداماد اربعین

سید مهدی میرداماد
من اومدم تو این غبار من اومدم به این دیار سید مهدی میرداماد - زمینه زیبا اربعین

با دیدن آب گریه میکردی تو سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

سيد مهدی میرداماد
با دیدن آب گریه میکردی تو _ شور سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

جلوی چشام سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

سيد مهدی میرداماد
جلوی چشام _ زمینه سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

امون ای دل ای دل سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

سيد مهدی میرداماد
امون ای دل ای دل _ زمینه سيد مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد 96/07/23

امشب گرفته دعام راهی عرش خدام سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

سيد مهدی ميرداماد
امشب گرفته دعام راهی عرش خدام _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

روضه امام سجاد (ع) سید مهدی میرداماد شب شهادت امام سجاد (ع)

سید مهدی میرداماد
روضه امام سجاد (ع) _ روضه  سید مهدی میرداماد  شب شهادت امام سجاد (ع)

با لبان تشنه آن ساعت که افتادی سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
با لبان تشنه آن ساعت که افتادی _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شب آخری چه زود میگذره سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 سيد مهدی ميرداماد
شب آخری چه زود میگذره _ واحد سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

بمیرم برات عزیز مادر زینب سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
بمیرم برات عزیز مادر زینب _ زمینه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

وداع حضرت سیدالشهدا سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

سيد مهدی ميرداماد
وداع حضرت سیدالشهدا _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

شبی که آب فرات آتش فروزان بود سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

 سيد مهدی ميرداماد
شبی که آب فرات آتش فروزان بود _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب دهم عاشورا محرم 96/07/8

دردیه که گفتنی نیست سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مهدی ميرداماد
دردیه که گفتنی نیست _ روضه سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

با پرچم روضت آقا عمریه که مانوسم من سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد مهدی ميرداماد
با پرچم روضت آقا عمریه که مانوسم من _ شور سيد مهدی ميرداماد شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

صفحه‌ها