دانلود مداحی محمود کریمی محرم 96

دیونه منم عاشقی که دل خونه منم محمود کریمی +فیلم

محمود کریمی
دیونه منم عاشقی که دل خونه منم محمود کریمی

دانلود مداحی وفات،رحلت،شهادت حضرت معصومه محمود کریمی

شهادت-حضرت فاطمه معصومه
دانلود مداحی وفات،رحلت،شهادت حضرت فاطمه معصومه (س) با صدای حاج محمود کریمیدانلود مداحی وفات حضرت فاطمه معصومه محمود کریمی یا حضرت معصومه مدد مدد مدد

داداش علی داره میمیره عمو برو ولی زود بیا محمود کریمی

محمود کریمی
داداش علی داره میمیره عمو برو ولی زود بیا محمود کریمی - زمینه زیباداداش علی داره میمیره عمو برو ولی زود بیابابا داره میلرزه دستاش نکنه نیایعمو مراقب خودت باش نکنه نیای

محمود کریمی اربعین پاشو ببین چهره زردم

محمود کریمی
پاشو ببین چهره زردم محمود کریمی اربعین - زمینه زیبا

اینقده بی تو گریه کردم آی داداش آی حسین محمود کریمی اربعین

محمود کریمی
اینقده بی تو گریه کردم آی داداش آی حسین محمود کریمی اربعین - زمینه زیبااینقده بی تو گریه کردم آی داداش آی حسینکاشکی مدینه بر نگردم آی داداش آی حسین

تو رفتی و دنیا رو سر من خراب شد محمود کریمی اربعین

محمود کریمی
تو رفتی و دنیا رو سر من خراب شد محمود کریمی - شور زیبا ویژه اربعین حسینیتو رفتی و دنیا رو سر من خراب شداین پیراهن چقدر می ارزهبیاد گودال تنم می لرزهدیدم که پیراهنت رو دریدنمن زنده بودم سرت رو بریدنآتیش به چادر نمازم کشیدنتو رفتی و نیزت قاتل منو رباب شدتو رفتی و گردنبند خواهرت طناب شدتو رفتی و دنیا...

خسته خسته تنهای تنهای رسیده از راه دختر زهرا محمود کریمی ویژه پیاده روی اربعین

محمود کریمی
خسته خسته تنهای تنهای رسیده از راه دختر زهرا محمود کریمیخسته خسته تنهای تنهای رسیده از راه دختر زهراکارم تموم نمونده جونی به تنمیه اربعیندارم برات زار می زنم

فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب 7 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 7 صفر 96فدای جیگر پرخون شدت فدای کفن گلبون شدت محمود کریمی شب 7 صفر 1396 - شهادت امام حسن مجتبی (ع) - زمینه زیبافدای جیگر پرخون شدتفدای کفن گلبون شدتفدای تن تیربارون شدتخداوند کرمامیر بی حرمخودم قربونتمبه جوون مادرم

چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریم شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96چهل شبانه روز غم چهل شبانه روز اشک محمود کریمی شب 6 صفر 1396 - شور زیبا ویژه پیاده روی اربعینچهل شبانه روز غمچهل شبانه روز اشکچهل شبانه روز شوق سفرچهل شبانه روز صبریه اربعین دلتنگیم رفته بسوی کربلاچون بر مشامم می رسید بر مشامم کربلاموکب به موکب می روم از این...

با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی روضه شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96با سینه ای که آتش از آن شعله می کشید محمود کریمی شب 6 صفر 1396با سینه ای که آتش از آن شعله می کشیداخ ناله برای کشته دیوار و در کشید

سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون محمود کریمی شب 6 صفر 1396

محمود کریمی
مداحی جدید حاج محمود کریمی شب 6 صفر 96سلطان این عالم تنها غریبونه تو حجره افتاده روی لباش خون محمود کریمی شب 6 صفر 1396سلطان این عالم تنها غریبونهتو حجره افتاده روی لباش خونبمیرم این آقا امام رضامونهداره تو این دمای آخربه زیر لب میگهای مادرای مادرای مادرغم یکی دو تا نیستدورش آشنا نیستهیشکی جز...

سینه زنم از تو دم میزنم تو کفنم از تو دم میزنم محمود کریمی شب 5 صفر96

محمود کریمی
سینه زنم از تو دم میزنم تو کفنم از تو دم میزنم _ شور محمود کریمی شب 5 صفر96سینه زنم از تو دم میزنمتو کفنم از تو دم میزنمعمر عاشقی کوتاههبی حسین دلم گمراهیا حسین ای نور نیرهای شاه عالمین

تصور اینکه رسیدم حرم برا دلم آبروی آتیشه محمود کریمی شب 5 صفر96

 محمود کریمی
تصور اینکه رسیدم حرم برا دلم آبروی آتیشه _ شور محمود کریمی شب 5 صفر96 تصور اینکه رسیدم حرمبرا دلم آبروی آتیشهحرم تا حرم از دم ایون طلاپیاده میریم سینه زنون کربلازینبیه خط قرمز شیعه است

بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم دیدم سلامی به تو با چشم ترم میدم محمود کریمی شب 5 صفر 96

 محمود کریمی
بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم دیدم سلامی به تو با چشم ترم میدم _ واحد محمود کریمی شب 5 صفر 96

صفحه‌ها