دانلود مداحی شب نهم تاسوعا محرم 97

بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
بابا بگو پناه خیمه ها کجا مونده _ شور حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

ای رویای حرم حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
ای رویای حرم _ شور حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

همه مهمان شده اند حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
همه مهمان شده اند _ واحد حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

ی وای علقمه غوغا شد حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
ی وای علقمه غوغا شد _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

ای قدر قدرت ابالفضل حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
ای قدر قدرت ابالفضل _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

تو ای عشق و تمام وجودم حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

حمید علیمی
تو ای عشق و تمام وجودم _ زمینه حمید علیمی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/07

یا عباس جیب المای لسکینه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
یا عباس جیب المای لسکینه _ شور میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

بگو لبیک یا خامنه ای را میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
بگو لبیک یا خامنه ای را _ واحد میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

آبرویم خورده تیر، کجا برگردم؟ میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
آبرویم خورده تیر، کجا برگردم؟ _ زمزمه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

ای ساقی لب تشنگان میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
ای ساقی لب تشنگان _ نوحه میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7 

روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

میثم مطیعی
روضه حضرت عباس علیه السلام میثم مطیعی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

خیلی بدم اما داری میبینی سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد رضا نريمانی
خیلی بدم اما داری میبینی _ شور  سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

کربلا نرفتن سخته برا اونی که عاشق سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد رضا نريمانی
کربلا نرفتن سخته برا اونی که عاشق _ شور  سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

چقدر گدا زیر علم نشستن سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

سيد رضا نريمانی
چقدر گدا زیر علم نشستن _ شور  سيد رضا نريمانی شب نهم تاسوعا محرم 96/07/7

صفحه‌ها