اس ام اس شهادت حضرت علی

علی شهادت امام علی (ع)

شهادت امام علی
یک نت ـ علی شهادت امام علی (ع) - علی شهادت حضرت علی (ع) - پوستر شهادت حضرت علیعلی شهادت امام علی (ع)علی شهادت حضرت علی (ع)علی شهادت امام علی (ع)علی شهادت حضرت علی (ع)علی شهادت امام علی (ع)علی شهادت حضرت علی (ع)علی شهادت امام علی (ع)علی شهادت حضرت علی (ع)علی شهادت امام علی (ع)علی شهادت حضرت علی (ع)...

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی (ع) 96

پیامک شهادت امام علی(ع)
اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی (ع)پیامک تسلیت شهادت حضرت علی (ع)امشب این دل یاد مولا می کندلیلة القـدر است و احیا می کندبشنو ای گـوش دلها بی صدانغمه ی فـزت و رب الکعبه راشهادت مولای متقیان علی(علیه السلام) تسلیت باد..اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی (ع)پیامک تسلیت شهادت حضرت علی (ع).همانا سعادتمند(به...

اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی و شب قدر

شهادت حضرت عل
یک نت ـ اس ام اس شهادت حضرت علی - اس ام اس شب قدر - پیامک شهادت حضرت علی - پیامک شب قدر رمضان 1395اس ام اس شهادت حضرت علیاس ام اس شب قدر پیامک شهادت حضرت علیپیامک شب قدرشب قدر است و طی شد نامه هجر / سلام فیه حتی مطلع الفجر . . .التماس دعااس ام اس شهادت حضرت علیاس ام اس شب قدر پیامک شهادت حضرت...

اس ام اس تبریک رمضان 96

رمضان 94
یک نت ـ اس ام اس تبریک رمضان - پیامک تبریک ماه رمضان - اس ام اس پیشواز ماه رمضانماه مبارک آمد، ای دوستان بشارتکز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارتآمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیزباشد که باقی عمر، جبران شود خسارتاس ام اس تبریک رمضانپیامک تبریک رمضان اس ام اس پیشواز ماه رمضاناس ام اس تبریک رمضان...

اس ام اس تبریک رمضان 1396

اس ام اس رمضان
یک نت ـ اس ام اس تبریک رمضان - پیامک تبریک ماه رمضان - اس ام اس پیشواز ماه رمضانماه مبارک آمد، ای دوستان بشارتکز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارتآمد نوید رحمت، ای دل ز خواب برخیزباشد که باقی عمر، جبران شود خسارتاس ام اس تبریک رمضانپیامک تبریک رمضان اس ام اس پیشواز ماه رمضاناس ام اس تبریک رمضان...

اس ام اس تبریک حلول ماه رمضان 96

رمضان ۹۴
یک نت ـ پیام تبریک حلول ماه رمضان سال ۹۴ - اس ام اس تبریک حلول ماه رمضان سال ۹۴ - پیامک پیام تبریک حلول ماه رمضان سال ۹۴به عاصیان وعده ی رحمت رسیدماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شدهبرایتان آرزومندم . . ....اس ام اس ماه رمضانحکمت روزه داشتـن بگـذار / باز هم گفته و شنیده شودصبرت آمــوزد...

پیامک تسلیت شهادت حضرت علی رمضان 96

شهادت حضرت علی
یک نت ـ شهادت حضرت علی,اس ام اس شهادت حضرت علی,اس ام اس تسلیت حضرت علی,اس شهادت حضرت علی 94,اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی 94,پیامک شهادت حضرت علی, sms shahadate emam aاس ام اس شهادت حضرت علیپیامک شهادت حضرت علیمتن تسلیت شهادت حضرت علیجهان مثل علی مولا نداردعلیِّ عالی اعلا نداردخدا گفتن به او کفر...

جدیدترین اس ام اس تسلیت شهادت حضرت علی

شهادت حضرت علی
یک نت ـ اس ام اس شهادت حضرت علی - پیامک شهادت حضرت علی - پیام تسلیت شهادت حضرت علی رمضان 1395اس ام اس شهادت حضرت علیپیامک شهادت حضرت علیپیام تسلیت شهادت حضرت علی در آن شب قدری که قدرش را نمی دید / دست شقاوت تیغه ای از کینه ها داشتدر سجده افتاد آفتاب و ذکر می گفت / در زیر لب«فزت برب...