واحد امام محمد باقر

ای جام جهان امام باقر ای قبله جان امام باقر محمد حسین حدادیان مرداد ۱۳۹۷

محمد حسین حدادیان
دانلود مداحی جدید محمد حسین حدادیان شهادت امام محمد باقر (ع) مرداد ۱۳۹۷ای جام جهان امام باقرای قبله جان امام باقر

ای شوق پر زدن دل تا معبود اگه بی تو باشم میمیرم زود محمد حسین حدادیان مرداد ۱۳۹۷

محمد حسین حدادیان
دانلود مداحی جدید محمد حسین حدادیان شهادت امام محمد باقر (ع) مرداد ۱۳۹۷ای شوق پر زدن دل تا معبوداگه بی تو باشم میمیرم زود

شیر جمل اهلی من عسل رو کنی بسوی کریم محمد حسین حدادیان مرداد ۱۳۹۷

محمد حسین حدادیان
دانلود مداحی جدید محمد حسین حدادیان شهادت امام محمد باقر (ع) مرداد ۱۳۹۷شیر جمل اهلی من عسلرو کنی بسوی کریمحی علی خیر العملحسن صدای قلب منحسن منو صدا بزنای کریم کریماای رفیق صمیمیدست و دلبازه عالمسفره دار قدیمیتکیه گاهم حسنپشت و پناهم حسنحاضرم گدا باشموقتی که شاهم حسن

هر کی خونش گم کرده به حسینیه برگرده محمد حسین حدادیان مرداد ۱۳۹۷

محمد حسین حدادیان
دانلود مداحی جدید محمد حسین حدادیان شهادت امام محمد باقر (ع) مرداد ۱۳۹۷هر کی خونش گم کرده به حسینیه برگردهدور سینه زنا فطرس مثل پروانه میگردهباید خاک دلمو طلا کنیباید بازم منو مبتلا کنیکاشکی مثل عابس به منم نگاه کنیمنو تو لیست زائرا نمیزاری آقا

پنجاه ساله که گریونی یاد شام غریبونی محمد حسین حدادیان مرداد ۱۳۹۷

محمد حسین حدادیان
دانلود مداحی جدید محمد حسین حدادیان شهادت امام محمد باقر (ع) مرداد ۱۳۹۷پنجاه ساله که گریونییاد شام غریبونی

مداحی شهادت امام محمد باقر حاج منصور ارضی

حاج منصور ارضی
مداحی شهادت امام محمد باقر حاج منصور ارضی

مداحی شهادت امام محمد باقر حمید علیمی

حمید علیمی
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر(ع)کربلایی حمید علیمی

مداحی شهادت امام محمد باقر حاج حسن خلج

حاج حسن خلج
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج حسن خلج

مداحی شهادت امام محمد باقر مهدی مختاری

مهدی مختاری
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج مهدی مختاری

مداحی شهادت امام محمد باقر مهدی اکبری

مهدی اکبری
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج مهدی اکبری

مداحی شهادت امام محمد باقر حاج سعید حدادیان

سعید حدادیان
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج سعید حدادیان

مداحی شهادت امام محمد باقر جواد مقدم

جواد مقدم
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای کربلایی جواد مقدم

مداحی شهادت امام محمد باقر حسین سیب سرخی

حسین سیب سرخی
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج حسین سیب سرخی

مداحی شهادت امام محمد باقر سید مجید بنی فاطمه

بنی فاطمه
دانلود مداحی شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج سید مجید بنی فاطمه

صفحه‌ها