مهدی ميرداماد

مهدی ميرداماد ایام فاطمیه باغبانی مثل من شرمنده از گلها نشد

سید مهدی میرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه دوم جدید بهمن۹۶ سید مهدی ميرداماد

مهدی ميرداماد ایام فاطمیه به زخم تو نمک زدند بخاطر فدک زدند

سید مهدی میرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه دوم جدید بهمن۹۶ سید مهدی ميرداماد

مهدی ميرداماد ایام فاطمیه فاطمه صدات برای خونه لازم نگاه به در نکن مزاحم

سید مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه دوم جدید بهمن۹۶ سید مهدی ميرداماد

سید مهدی ميرداماد ایام فاطمیه روضه حضرت زهرا (س) هوا زجور مخالف چو قیرگون

سید مهدی میرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه دوم جدید بهمن۹۶ حاج مهدی ميرداماد

دلتنگ دیدار صحن بقیعم میشه روز محشر باشی شفیعم سید مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

سید مهدی میرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س)  ایام فاطمیه دوم جدید بهمن ۹۶ حاج مهدی ميرداماد

نمیدونه کسی از درد و از غمم بعد از تو فاطمه بی یار و همدمم سید مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

سید مهدی میرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه جدید بهمن ۹۶  حاج مهدی ميرداماد

شان تو والاست نه والاتر از این حرفاست چشم تو دریاست نه دریاتر از این حرفاست حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه جدید بهمن ۹۶  حاج مهدی ميرداماد

ای روزگار یه روز میون در و دیوار حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

طایر نیمه جان من، تو بهتر از جان منی حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

دیده پر رنجم کرده ای شکوه زمردم کرده ای حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

یار جوان من مرو، ای قد کمان مرو حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

رسم عشقُ می دونم پشت حیدر می مونم حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

یه سحر بنده نماز می خونم با صد نیاز حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

به غریبیم چرا دامن میزنی حاج مهدی ميرداماد ایام فاطمیه

حاج مهدی ميرداماد
دانلود مداحی شهادت حضرت زهرا (س) ایام فاطمیه  حاج مهدی ميرداماد

صفحه‌ها