جابجا کردن اجسام سنگین

۵ آسیب بدنی رایج هنگام خانه تکانی

خانه تکانی
برای جلوگیری از بروز مشکلات تنفسی، هرگز مواد شوینده را با هم مخلوط نکنیدبا نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، خانه تکانی و تمیز کردن خانه را در پیش رو داریم که متاسفانه گاهی بدون خطر و ایجاد دردسر نیست. بنابراین بهتر است بدانیم چه خطرات احتمالی وجود دارد و چه باید کنیم.هر چند تمیزکاری و خانه تکانی یک...