تشنج‌

تشنج‌های بیش از یکبار را جدی بگیرید

 تشنج‌
یک نت ـ حمیدرضا ادراکی، مدیر عامل کنونی بنیاد بیماری‌های نادر ایران در گفت‌ و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیان کرد: آتروفی مخچه از جمله بیماری‌های نادر در دنیا به شمار می رود که به علت ماهیت بیماری، کوچکی واضح مخچه در یک سمت یا هر دوقسمت...