اسامي وزراي دولت يازدهم

انتشار اسامي ۲۳ عضو کابينه حسن روحاني

اسامي 23 عضو کابينه حسن روحاني
کمتر از يک‌هفته مانده به مراسم تنفيذ و تحليف  رئيس‌جمهور منتخب؛ رسانه‌هاي مختلف از مشخص شدن کابينه دکتر روحاني خبر مي‌دهند.بر اساس اين گزارش؛‌ تا کنون هيچ‌کدام از اسامي منتشر‌شده از سوي رسانه‌ها توسط نزديکان رئيس‌جمهور منتخب تاييد نشده است.بر اساس...